The need for transdisciplinary workplace research

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)52-53
Aantal pagina's2
TijdschriftWork & Place
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit