The need for interdisciplinary research and intermodal considerations

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelSurface Transport Technologies for Sustainable Development, 5-6 June 2002, Valencia, Spain
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit