The need for function platforms in engineer-to-order industries

A.A. Alblas, J.C. Wortmann

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 17th International Conference on Engineering Design (ICED 09), 24-27 August 2009, Stanford, USA
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit