The nature of child computer interaction

J. Read, M.M. Bekker

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The nature of child computer interaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie