The motion of two spheres falling along their line of centres in a Boger fluid

E.T.G. Bot, M.A. Hulsen, B.H.A.A. Brule, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The motion of two spheres falling along their line of centres in a Boger fluid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen