The minimum energy principle for the cutting process in theory and experiment

J.H. Dautzenberg, P.C. Veenstra, A.C.H. van der Wolf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

26 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftCIRP Annals
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit

Dautzenberg, J. H., Veenstra, P. C., & van der Wolf, A. C. H. (1981). The minimum energy principle for the cutting process in theory and experiment. CIRP Annals, 30(1), 1-4.