The Meyer-Neldel rule in semiconductors

R. Metselaar, G. Oversluizen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)
321 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)320-326
TijdschriftJournal of Solid State Chemistry
Volume55
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit