The mediating role of new product development in the link between market orientation and organizational performance

F. Langerak, E.J. Hultink, H.S.J. Robben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)281-305
Aantal pagina's24
TijdschriftJournal of Strategic Marketing
Volume15
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit