The mechanism underlying the detection of non-Fourier motion is tuned to velocity and not temporal frequency

J.C. Boulton, A. Noest

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The mechanism underlying the detection of non-Fourier motion is tuned to velocity and not temporal frequency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.