The mechanism underlying the detection of non-Fourier motion is tuned to velocity and not temporal frequency

J.C. Boulton, A. Noest

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

  Samenvatting

  Abstract only.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-51
  Aantal pagina's1
  TijdschriftPerception
  Volume23
  Nummer van het tijdschriftSuppl.
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit