The mechanism of NOx storage and reduction over lean-burn automotive catalysts

C.M.L. Scholz, J.H.B.J. Hoebink, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Netherlands Chemistry & Catalysis Conference, 7-9 March 2005, Noordwijkerhout, The Netherlands
Plaats van productieNetherlands, Noordwijkerhout
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit