The mechanical properties of the porcine coronary arterial wall determined with a mixed experimental-numerical approach

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

20 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The mechanical properties of the porcine coronary arterial wall determined with a mixed experimental-numerical approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie