The mechanical contribution of vimentin to cellular stress generation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The mechanical contribution of vimentin to cellular stress generation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen