The measurement of Curie-points with commercially available milli-oerstedmeters

A.G.L.M. Weijts, J.A. Poulis, R.D. Spence

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

[No abstract available]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)103-104
TijdschriftApplied Scientific Research, Section B
Volume11
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit