The measurement of correlation functions in correlators using "shift-invariant independent" functions

J.B.H. Peek

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  302 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Fettweis, A., Promotor
  Datum van toekenning2 mei 1967
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit