The meaning of physical environmental factors on patient, family, carers (PFC) and staff outcomes

Emelieke Huisman, E. Morales, J. Hoof, van, H.S.M. Kort

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The meaning of physical environmental factors on patient, family, carers (PFC) and staff outcomes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions