The mathematics of Paul Erdös I, II / ed. by R.L. Graham, J. Nestril

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingPopulair

141 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)243-248
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit