The mathematics of Paul Erdös, I & II / ed. by R.L. Graham, J. Nesetril

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)243-248
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume4/15
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit