The mathematical education of engineers, and the education of mathematical engineers in The Netherlands

J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)305-307
TijdschriftBulletin of the Institute of Mathematics and Its Applications
Volume9
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1973

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The mathematical education of engineers, and the education of mathematical engineers in The Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit