The match and mismatch between the perceptions of student teachers and cooperating teachers: Exploring different opportunities for learning to teach in the mentoring relationship

M. Rajuan, D. Beijaard, N. Verloop

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The match and mismatch between the perceptions of student teachers and cooperating teachers: Exploring different opportunities for learning to teach in the mentoring relationship'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Sociale wetenschappen