The management of online communities : social control and relational signals in online group

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelInvited talk at the Cosmos conference, Technical University of Munich, Germany. May 6, 2005
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit