The Lys-Scheldt interfluvium : theatre of do-it-yourself = Het Leie-Schelde-interfluvium : theater van de bricolage

B.E.J. Meulder, de, T. Vandenbroucke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voorlopig verslag van een lopend prospectief onderzoek (KU Leuven) met betrekking tot landschapsontwikkeling in zuidelijk West-Vlaanderen
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)110-139
Aantal pagina's30
TijdschriftOase : Tijdschrift voor Architectuur = Journal for Architecture
Volume2004
Nummer van het tijdschrift63
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Lys-Scheldt interfluvium : theatre of do-it-yourself = Het Leie-Schelde-interfluvium : theater van de bricolage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit