The long-range interaction of relativistic hydrogen atoms

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • University of Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Groot, de, S.R., Promotor, Externe Persoon
  • Suttorp, L.G., Co-Promotor, Externe Persoon
  • Seldam, ten, C.A., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning18 feb. 1976
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
StatusGepubliceerd - 18 feb. 1976
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit