The logical structure

M. Monné, A.J.M. Jorissen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

Samenvatting

In dit onderzoek wordt gefocust op het voorontwerp van eenvoudige kolom-ligger draagconstructies van industriële gebouwen, kantoorgebouwen en dergelijke. Er wordt een voorstel gedaan voor een methode om dit voorontwerp te verbeteren, zowel in de breedte als in de diepte. Dit wordt bereikt door het volop inzetten van een computer. De computer wordt gevraagd grote hoeveelheden varianten te genereren. Het genereren wordt gedaan met zo min mogelijk voorkennis over wat gebruikelijk of logisch zou zijn. Al deze varianten worden vervolgens objectief geanalyseerd en beoordeeld. Hieruit kan weer een optimale variant worden gefilterd. Wat optimaal is en welke criterea daar bij horen, is door de ontwerper te bepalen. Voor de buitenstaander maakt het niet uit of een mens of een computer de variantenstudie doet. Beiden hebben ze uitgangspunten nodig; beiden geven ze uiteindelijk een variant. Dit onderzoek laat zien hoe de rekenkracht van de computer zijn gebrek aan kennis kan compenseren en hoe een computer op zijn eigen onintelligente manier toch tot logische conclusies kan komen en daarbij zelfs beter kan presteren dan een mens. In het kader van het beschreven project zijn twee applicaties ontworpen: The Logical Structure en The Logical Portal Frame. Deze worden hier nader toegelicht.
Originele taal-2Nederlands
TitelOnderzoeksmiddag Construeren met Hout, 15 januari 2010
RedacteurenA.J.M. Jorissen, A.J.M. Leijten
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Pagina's68-77
ISBN van geprinte versie978-90-6814-189-4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit