The logarithmic solutions of linear differential equations

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  33 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)134-140
  TijdschriftPhilosophical magazine (7)
  Volume39
  StatusGepubliceerd - 1948

  Citeer dit