The location of PTHrP expression determines the location of early bone formation in long bones

C.C. Donkelaar, van, S.W. Witvoet-Braam, H.W.J. Huiskes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelFirst thematic workshop of the European Society of Biomechanics, 28-30 august 2005, Leuven, Belgium
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit