The local structure of Co2FeAlSi Heusler compounds probed by 59Co NMR

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelSolid state group German Chemical Society; Mainz, Germany (26 mrt - 29 mrt 2008)
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit