The local bearing capacity perpendicular to grain of structural timber elements

A.J.M. Leijten, A.J.M. Jorissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The local bearing capacity perpendicular to grain of structural timber elements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen