The linear spaces on 15 points

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-35
  TijdschriftArs Combinatoria
  Volume12
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit