The light loss factor of fluorescent lighting

L. Zonneveldt, A.J.F. Rutten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 8th European Lighting Conference in Amsterdam, 11-14 May 1997
Pagina's834-841
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit

Zonneveldt, L., & Rutten, A. J. F. (1997). The light loss factor of fluorescent lighting. In Proceedings of the 8th European Lighting Conference in Amsterdam, 11-14 May 1997 (blz. 834-841)