The legal street: a scarcity approach to urban open space in mobility transitions

Brett Petzer (Corresponding author), Anna J. Wieczorek, Geert P.J. Verbong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The legal street: a scarcity approach to urban open space in mobility transitions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen