The least squares method in heteroscedastic censored regression models

I. Van Keilegom, M.G. Akritas

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    126 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The least squares method in heteroscedastic censored regression models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Mathematics