The learning curve deskbook: a reference guide to theory, calculation and applications

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-9
TijdschriftProject Management Journal
Volume25
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit