The LEAN Pareto Energy Analysis for identification of energy performance gaps during operation

C.J.J. Corten, Wim Zeiler

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings CIBSE ASHRAE Technical Symposium
Pagina's1-16
Aantal pagina's16
StatusGepubliceerd - 14 sep 2020

Citeer dit