The laminar burning velocity of flames propagating in mixtures of hydrocarbons and air measured with the heat flux method

K.J. Bosschaart, L.P.H. Goey, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

348 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The laminar burning velocity of flames propagating in mixtures of hydrocarbons and air measured with the heat flux method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen