The knee : a sophisticated joint

A. Huson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-55
TijdschriftNederlands militair geneeskundig tijdschrift
Volume40
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit