The kinetic consequences of binding of hexokinase-I to the mitochondrial outer membrane

F.D. Laterveer, Ron Heijden, van der, M. Toonen, K. Nicolaij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The kinetic consequences of binding of hexokinase-I to the mitochondrial outer membrane'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology