The KAC limit for finite-range spin glasses

S. Franz, F.L. Toninelli

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  97 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's9
  StatusGepubliceerd - 2003

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2003044
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit