The just noticeable difference in chromaticity, black level, white level and contour rendering in natural images

Jun Xia, S.L. Qin, L. Liu, I.E.J. Heynderickx, H.C. Yin

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The just noticeable difference in chromaticity, black level, white level and contour rendering in natural images'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science

  Arts and Humanities