The job demands and resources decision making (JD-R-DM) model

H.J. Gordon, E. Demerouti, T. Bipp, P.M. Le Blanc

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
524 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The job demands and resources decision making (JD-R-DM) model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Medicijnen en Levenswetenschappen