The IR transmission windows of hydrogen bonded complexes in zeolites: A new interpretation of IR data of acetonitrile and water adsorption on zeolitic Broensted sites

A.G. Pelmenschikov, R.A. Santen, van, J.H.M.C. Wolput, van, J.J. Janchen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
25 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The IR transmission windows of hydrogen bonded complexes in zeolites: A new interpretation of IR data of acetonitrile and water adsorption on zeolitic Broensted sites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie