The Interrelation between Humanity, Environment and Architecture in the Tropics

P. Schmid

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the International Seminar and Workshop on Ecological Architecture and Environment in the Tropics, Unika
RedacteurenH Frick
Plaats van productieSemarang, Indonesia
UitgeverijSoegijapranata Catholic University
Pagina's1-7
ISBN van geprinte versie979-8366-34-4
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit