The interrelated behavior of exchange rates

L.A. Soenen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The interrelated behavior of exchange rates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Zaken en Economie