The interplay of students' and parents' responsibility judgements in the school context and their associations with student motivation and achievement

Kerstin Helker, Marold Wosnitza

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)34-49
TijdschriftInternational Journal of Educational Research
Volume76
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit