The interobserver reliability of the diagnosis and classification of scaphoid fractures using high-resolution peripheral quantitative CT

Anne M. Daniels (Corresponding author), Caroline E. Wyers, Heinrich M.J. Janzing, Sander Sassen, Daan Loeffen, Sjoerd Kaarsemaker, Bert van Rietbergen, Pascal F.W. Hannemann, Martijn Poeze, Joop P. van den Bergh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The interobserver reliability of the diagnosis and classification of scaphoid fractures using high-resolution peripheral quantitative CT'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen