The integrated and evidence-based design of healthcare environments

J. Hoof, van, P.G.S. Rutten, C. Struck, Emelieke Huisman, H.S.M. Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The integrated and evidence-based design of healthcare environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen