The integral trees with spectral radius 3

A.E. Brouwer, W.H. Haemers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The integral trees with spectral radius 3'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agricultural and Biological Sciences