The Infulence of solid particles on CTAB films

P.J.M. Baets, H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelThe preparation of dispersions, preprints
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit