The influence of wall stress on AAA growth and biomarkers

Lambert Speelman, Femke A. Hellenthal, E. Marielle H. Bosboom, Jaap Buth, Marcel Breeuwer, Michael J. Jacobs, Frans N. van de Vosse, Geert Willem H. Schurink

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of wall stress on AAA growth and biomarkers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering