The influence of training characteristics on the effect of aerobic exercise training in patients with chronic heart failure: A meta-regression analysis

T. Vromen, J. J. Kraal, J. Kuiper, R. F. Spee, N. Peek, H. M. Kemps

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of training characteristics on the effect of aerobic exercise training in patients with chronic heart failure: A meta-regression analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen